GREENWING

Programvara för djurklinik och djurvälfärd


Vi har två practice management systems ANIWARE & ZBRAVET til användning vid individuella dyreklinikker samt kädjor. 

Ägenskaper:
  cloud basert
•  pasientsystem
•  tidsbookning/kalender

•  online-tidsbookning
•  ökonomist rapportering
•  antibiotika rapportering
  (Finland, livsmedelsvärket)
•  lagerbehandling
•  multi klinik funktion
•  mobil funktion
•  support
•  pris 50 €/mnd

På kommende:
  bankförbindelse
•  djurägarere App
…och mycket mera

LOGINN
Aniware: app.aniware.io
ZBRAVet: app.zbravet.com

KONTAKT:   Gisle Sjöberg   •   gisle@linnunmaki.fi